የገንዘብ ብድር ውል ስምምነት, የመኪና ሽያጭ ውል ስምምነት, የመኪና ኪራይ ውል, የንግድ ቤት ኪራይ ውል ስምምነት, የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ውል ስምምነት

  1. የገንዘብ ብድር ውል ስምምነት
  2. የመኪና ሽያጭ ውል ስምምነት
  3. የመኪና ኪራይ ውል
  4. የንግድ ቤት ኪራይ ውል ስምምነት
  5. የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ውል ስምምነት

Leave a Comment